16-03-2020 WE LATEN JULLIE NIET IN DE STEEK TIJDENS ONZE SLUITING